Akvarijní náplň Filtrační BIO substrát MATRIXX

XBAZAR.euHl.Stranka / akvaristika / Filtrace / 
Akvarijní náplň - Filtrační AkvaBIO Matrix

Pro křišťálovou vodu a dokonalou biologickou rovnováhu.
Akvarijní náplň - filtrační AkvaBIO Matrix do filtračních košů !

Vlastnosti:
1. Není toxický pro člověka, rostliny ani zvířata.
2. Rychle adsorbuje škodlivé čpavkové prvky v akváriu, doplňuje několik minerálů, ryby a vodní rostliny jsou vitálnější.
3. Použitelné pro horní filtraci akvária, spodní filtraci a vnější filtraci.

4. Je doporučeno čistit jednou za 3 měsíce, aby se dosáhlo lepšího čištění a filtrování.
!! Čištění !! se provádí pouze proplachováním v původní akvarijní vodě !!
5. Vhodné pro akvárium, sladkovodní akvárium, akvárium se slanou vodou, jezírka.

AkvaBIO Matrix - filtrace do AKVÁRIÍ

Prvohorní kámen AkvaBIO Matrix má mnoho druhů využití, mezi ty hlavní patří použití AkvaBIO Matrix jako filtračního materiálu do akvarijních filtrací.
.

Co to vlastně BIO substrát Matrix je?

AkvaBIO Matrix (jinak také nazývaný "prvhohorní kámen") je minerál vulkanického původu. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů AkvaBIO Matrix vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů v nichž se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství.
Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru.
Ty jsou ve vodném prostředí schopny na sebe „absorbovat“ další ionty, čehož využíváme například právě ve filtračním procesu.

Proč používat AkvaBIO Matrix jako filtrační materiál do akvarijních filtrů?

 • AkvaBIO  Matrix má díky své pórovitosti mnohokrát větší "čistící" plochu než například písek.
 • Pro představu Jedna lžíce AkvaBIO Matrix má čistící plochu o velikosti jednoho fotbalového hřiště.
  Pokud přeléváte pískem vodu, k jejimu mechanickému očištění dochází pouze mezi jednotlivými zrníčky písku, zatímco pokud přeléváte vodu před AkvaBIO Matrix,
  který je velice pórovitý, protéká voda i skrz jednotlivé zrníčka - čistící efekt je tímto mnohem vyšší.
 • Při použití AkvaBIO Matrix nepotřebujete žádné technicky (finančně) náročné filtrační zařízení - postačí filtr, který práve užívate.
 • AkvaBIO Matrix neslouží pouze pro zachycení mechanickým nečistot(viditelné nečistoty v jezírku), ale užívá hned tři mechanismy čištění. Prvním mechanismem je zachycení fyzických nečistot (viditelné nečistoty v jezírku). Druhým mechanismem je absorbce znečisťujících látek díky extrémně velké plochy minerálu. Třetím mechanismem je chemické očištění vody
 • AkvaBIO substrát Matrix obsahuje uvnitř své struktůry ionty vápníku, magnézia a sodíku které je schopen vyměnit za polutanty jako je amoniak který je velmi často přítomen ve vodě.
 • Dále ma AkvaBIO Matrix schopnost absorbovat celou řadu molekul organických nečistot, které jsou také přítomné ve vodě. Dokáže do jisté míry zahubit řasy z Vašeho jezírka.

Možnosti aplikace AkvaBIO Matrix pro čištění akvárií:

 1. použití jako filtrační materiál do Vašeho filtru
 2. vysypání dna akvária AkvaBIO Matrix
 3. Tříděný ! Frakce (0,1 mm až 16mm)

AkvaBIO Matrix je materiál, o kterém slýcháme v poslední době stále častěji.

Co je na něm tak zajímavého? K čemu je nám dobrý? A proč bychom se měli o něm dozvědět více?

A podíváme se na něj opravdu zblízka.
AkvaBIO Matrix jsou minerály, hlinitokřemičitany, existuje celá řada druhů AkvaBIO Matrix lišících se zastoupením prvků.
Společným znakem všech je vysoce pórovitá struktura, můžeme si ji představit jako včelí plástve.

Tato vnitřní struktura s množstvím dutin, chodeb, mikro i makro pórů zajišťuje značnou aktivní plochu. Pro představu, několik gramů BIO substrát (Matrixx)u zaujímá plochu mnoha stovek metrů čtverečních. Tato vlastnost je rozhodující a činí tento materiál jedinečným.

AkvaBIO Matrix ochotně vyměňuje kationty obsažených prvků jako jsou Ca, Mg, K, aj. a velmi dobře zadržuje vodu.
Přírodní AkvaBIO Matrix jsou vulkanického původu a ložiska nalezneme po celém světě.
Velká část se nachází v sedimentech pod mořskou hladinou.
Nabídka AkvaBIO Matrix zahrnuje širokou škálu frakcí využitelnou v mnoha oblastech. Využití AkvaBIO Matrix přináší samá pozitiva, neboť je potřeba zdůraznit, že je to minerál zcela přírodního charakteru.
Pojďme si představit možnosti, kde lze AkvaBIO Matrix uplatnit a kde se stal nenahraditelným materiálem.
Díky zajímavé struktuře AkvaBIO Matrix, která dokáže poutat jednotlivá skupenství látek.

AkvaBIO Matrix je ideálním filtračním médiem jak pro bazény (frakce 1 – 2,5 mm),
tak pro zahradní jezírka (frakce 8 – 16 a 16 – 32 mm).
Je mnohem účinnější než klasický pískový filtr, a to díky vysoké pórovitosti, jež zachytí daleko více nečistot.
AkvaBIO Matrix hlavní využití v akvaristice, hlavní funkcí je i mimo jiné i schopnost udržení stabilního pH vody, doporučujeme frakce 1 – 2,5 a 1 – 5 mm.

 

 

Kromě výše zmíněných odvětví jsou AkvaBIO Matrix využívány v řadě dalších.
Praktické uplatnění najdeme v pracích prášcích, kosmetických výrobcích nebo doplňcích stravy.
Vzhledem k širokému uplatnění je v dnešní době výroba syntetických AkvaBIO  Matrix již běžnou záležitostí.
Tyto uměle připravené jsou určeny pro medicinální použití a v chemických reakcích.
Další rozvoj AkvaBIO Matrix je bezesporu očekávaný.

Ověřte si jejich sílu, určitě naleznete důvod, proč je vyzkoušet.
Přímo u nás nabízíme minerál AkvaBIO Matrix pro všechna vyjmenovaná užití v sekci „AkvaBIO Matrix pro zahradu, zemědělství, chovatelství, bazény i jezírka“.

!! Čištění !! se provádí pouze proplachováním v původní akvarijní vodě !!

 

Doporučené rozmístění AkvaBIO Matrix


 

AkvaBIO Matrix

Frakce 8 - 16mm - umístění na začátku přítoku vody
Frakce 4 - 8mm - umístění za frakci 8 - 16mm
Frakce 2,5 - 5mm - umístění za frakci 4 - 8mm (nutné častější čištění)
Frakce 0,5 - 1mm - zajistit aby se AkvaBIO Matrix nevyplavoval (nutné častější čištění),
umístit na konci výpustě vody, umístění za frakci 2,5 - 5mm

 


Cena za 1 kg na shopu - (baleno v igelitových pytlích nebo kyblíky)

 

AkvaBIO Matrix je vysokoporézní filtrační médium a s jeho pomocí dosáhnete efektivní filtrace a odstranění dusíkatých látek.
Každý litr tohoto filtračního média poskytuje více než 700 m2 plochy pro osídlení bakteriemi.

K čemu je takové filtrační médium dobré?

Jak jistě víte, tak filtraci v akváriu provádějí užitečné bakterie, které likvidují látky, které jsou pro akvárium nebezpečné nebo nežádoucí.
Tyto bakterie jsou usídlené ve filtračních mediích, nejčastěji známých biomolitanech.
Rozdíl mezi biomolitany a AkvaBIO Matrix je v ploše, kterou můžou osídlit, takže se jich do Vaše filtru vejde více a to několikatisíckrát.
S takovým médiem tedy máte daleko větší předpoklad dosáhnout křišťálově čisté vody!

Jak můžu tento výrobek použít?

Jednoduše a to tak, že AkvaBIO Matrix pouze nasypete do síťky nebo do punčochy či vložíte samostaně do koše ve filtru a je hotovo.
Nyní začnou bakterie osidlovat médium :-)

Porovnání s konkurencí

A jak si na tom stojí AkvaBIO Matrix v porovnání s konkurencí?
Jak již bylo uvedeno, tak rozdíl o proti klasickým biomolitanům je tak enormní, že je téměř nemožné tyto produkty porovnávat.


Cena za 1 kg - (baleno v igelitových pytlích nebo kyblíky)


AkvaBIO Matrix je to přírodní hornina s výjimečnými fyzikálními vlastnostmi, které vyplývají z jeho zvláštní krystalové struktury.

Vznik
V průběhu milionů let došlo působením vysokých teplot a tlaku na usazené vrstvy sopečného popela k fyzikální a chemické přeměně, která zajistila vznik AkvaBIO Matrix, mezi které patří i klinoptilolit.
Klinoptilolit patří do zeolitickej skupiny heulanditu.

Vlastnosti AkvaBIO Matrix

Rozsáhlé možnosti využití AkvaBIO Matrix vyplývají především z těchto specifických fyzikálně-chemických vlastností:
Vysoká iontová výměna a selektivita
Reverzibilní hydratace a dehydratace
Vysoká schopnost sorpce plynů
Vysoká termostabilita
Odolnost vůči agresivním médiím
Vysoce specifický povrch

Bohatost a čistota naleziště tohoto AkvaBIO Matrix, který dodáváme, ho řadí mezi světovou špičku.

Struktura
Struktura AkvaBIO Matrix je tvořena trojrozměrnou mřížkou.
Sestává z křemičitanových tetraedrů (SiO4) 4- navzájem pospojovaných přes atomy kyslíku, přičemž část atomů křemíku je nahrazena atomy hliníku (AlO4).
Takto se vytváří charakteristická prostorová konstrukce se značným výskytem dutin, pospojovaných do kanálků, v nichž jsou uloženy kationty kovů nebo molekuly vody.
Celkový objem těchto dutých prostorů je 24 - 32%.

Mechanismus účinku vlastností AkvaBIO Matrix
Reverzibilní hydratace a dehydratace - jedním z bodů zpracování AkvaBIO Matrix je sušení při optimální teplotě.
Dochází při něm k odstranění volné a vázané vody z krystalové mřížky, která je pak zpět využita k navázání vody při kontaktu s materiály např. při uskladnění obilí a krmiva, pro podestýlky pro domácí zvířata, ve spalovnách k zabránění kondenzace spalin a pod.
AkvaBIO Matrix tak při nízkém dávkování stabilizuje vlhkost v určitém objemu a zabrání vzniku nepříznivých účinků vody.

Iontová výměna - mřížková struktura umožňuje AkvaBIO Matrix pracovat jako iontoměnič a selektivní adsorbent.
Adsorpce a výměna iontů závisí od jejich náboje a velikosti.
Čím více se velikost iontu shoduje s velikostí vstupních pórů do mřížky AkvaBIO Matrix, tím snazší v ní bude zachycen a udržen.
Průměr vstupních pórů je přibližně 4 angströmů, což odpovídá průměru iontů amonia NH4 +, H2O, 134Cs a 137Cs.
Tyto látky vykazují největší afinitu k navázání na AkvaBIO Matrix, který však působí jako selektivní adsorbent na širokou škálu škodlivin.

Absorpce - AkvaBIO Matrix adsorbuje: amoniak, těžké kovy, radionuklidy, zápachové plyny, vodu.

akva.shop

Komentáře

 • Akva

  Dejte co vleze, pokud to jde nacpěte co nejvíce i do další externích mezi filtrů.
  Doporučuji AkvaBIO vložit i do spodní vrstvy zeminy pro rostliny,
  nic tím nezkazíte :)

 • Akva

  Samozřejmě čim více, tím lépe.
  Pokud máte třeba externí předfiltr, doporučuji naplnit všechny 4 koše AkvaBIO matrix.
  A v předfiltru použijte vatu, koule nebo cokoliv na zlepšení filtrace vody, odpadne Vám častější otevírání hlavního litru.

 • Akva

  Ano lze,
  zkoušeli jsme různé substráty, chemii, vodičky a rady :)
  Pak jsme stejně vše vyhodili a přešli na AkvaBIO na dně.

  Ale bohatě stačí a i doporučujeme AkvaBIO nejmenší šarži 0,5 - 2,5 mm na dno a max přihnojit, nic více.
  Popř. proložit větší šarží 8 - 32 mm

  Ukázka na:
  http://www.akva.shop/akvaristika/filtrace/akvarijni-napln-akvabio-matrix-pouziti.asp

  Hlavní je u AkvaBIO matrixu, že na sebe Váže vzduch z akvarijní vody,
  stačí sem tam prohrábnout dno a uvidíte jak voda perlí.
  Tímto nedochází k hnilobě na dně pokud máte hodně odpadu z ryb.

  Samozřejmě lze jen přimíchávat AkvaBIO matrix do stávajícího dna, nic tím nezkazíte.

 • Jaroslav

  Nevím co použít na dno akvária, zajímá mě jestli lze využít AkvaBIO?

 • Akva

  Samozřejmě co nejvíce, co vleze do košů-
  My používáme SUNSUN HW-3000 a tam vleze 3x2L, jeden koš je na filtrační vatu

  https://youtu.be/X-_XnYdpyG4

 • Aleš L.

  Mám 700L akvárium
  Externí filtraci SunSun 4 koše.

  Chci se zeptat kolik AkvaBio potřebuji pro optimální filtraci vody?

  dík

 

Vložte komentář