Akvarijní náplň - Filtrační BIO substrát (MATRIXX)

Bio nápň Matrixx akva.shop

Pro křišťálovou vodu a dokonalou biologickou rovnováhu.
Akvarijní náplň - filtrační BIO substrát (Matrixx) do filtračních košů !


Vlastnosti:
1. Není toxický pro člověka, rostliny ani zvířata.
2. Rychle adsorbuje škodlivé čpavkové prvky v akváriu, doplňuje několik minerálů, ryby a vodní rostliny jsou vitálnější.
3. Použitelné pro horní filtraci akvária, spodní filtraci a vnější filtraci.
4. Je doporučeno čistit jednou za 3 měsíce, aby se dosáhlo lepšího čištění a filtrování.
!! Čištění !! se provádí pouze proplachováním v původní akvarijní vodě !!
5. Vhodné pro akvárium, sladkovodní akvárium, akvárium se slanou vodou, jezírka.

BIO substrát (Matrixx) - filtrace do AKVÁRIÍ
Prvohorní kámen BIO substrát (Matrixx) má mnoho druhů využití, mezi ty hlavní patří použití BIO substrát (Matrixx)u jako filtračního materiálu do akvarijních filtrací. V tomto článku Vám poradíme jak BIO substrát (Matrixx) použít do filtrací akvarií a jaké jsou výhody oproti běžným filtračním materiálům.

Co to vlastně BIO substrát (Matrixx) je?

BIO substrát (Matrixx) (jinak také nazývaný "prvhohorní kámen") je minerál vulkanického původu. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů BIO substrát (Matrixx)u vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů v nichž se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru. Ty jsou ve vodném prostředí schopny na sebe „absorbovat“ další ionty, čehož využíváme například právě ve filtračním procesu.

Proč používat BIO substrát (Matrixx) jako filtrační materiál do akvarijních filtrů?

- BIO substrát (Matrixx) má díky své pórovitosti mnohokrát větší "čistící" plochu než například písek. Pro představu
- Jedna lžíce BIO substrát (Matrixx)u má čistící plochu o velikosti jendoho fotbalového hřiště. Pokud přeléváte pískem vodu, k jejimu mechanickému očištění dochází pouze mezi jednotlivými zrníčky písku, zatímco pokud přeléváte vodu před BIO substrát (Matrixx), který je velice pórovitý, protéká voda i skrz jednotlivé zrníčka - čistící efekt je tímto mnohem vyšší.
- Při použití BIO substrát (Matrixx)u nepotřebujete žádné technicky (finančně) náročné filtrační zařízení - postačí filtr, který práve užívate.
- BIO substrát (Matrixx) neslouží pouze pro zachycení mechanickým nečistot(viditelné nečistoty v jezírku), ale užívá hned tři mechanismy čištění. Prvním mechanismem je zachycení fyzických nečistot (viditelné nečistoty v jezírku). Druhým mechanismem je absorbce znečisťujících látek díky extrémně velké plochy minerálu. Třetím mechanismem je chemické očištění vody
- BIO substrát (Matrixx) obsahuje uvnitř své struktůry ionty vápníku, magnézia a sodíku které je schopen vyměnit za polutanty jako je amoniak který je velmi často přítomen ve vodě. Dále ma BIO substrát (Matrixx) schopnost absorbovat celou řadu molekul organických nečistot, které jsou také přítomné ve vodě. Dokáže do jisté míry zahubit řasy z Vašeho jezírka.

Možnosti aplikace BIO substrát (Matrixx)u pro čištění akvárií:
1) použití jako filtrační materiál do Vašeho filtru
2) vysypání dna akvária BIO substrát (Matrixx)em

Tříděný ! Frakce (0,1 mm až 16mm)

Akce: Cena za 1 kg - 79 Kč (baleno v igelitových pytlích)
2x Filtrační síťka - 95 Kč

Bio nápň Matrixx akva.shop Bio nápň Matrixx akva.shop Bio nápň Matrixx akva.shop Bio nápň Matrixx akva.shop Bio nápň Matrixx akva.shop

BIO substrát (Matrixx) je materiál, o kterém slýcháme v poslední době stále častěji.

Co je na něm tak zajímavého? K čemu je nám dobrý? A proč bychom se měli o něm dozvědět více?
A podíváme se na něj opravdu zblízka.
BIO substrát (Matrixx) jsou minerály, hlinitokřemičitany, existuje celá řada druhů BIO substrát (Matrixx) lišících se zastoupením prvků.
Společným znakem všech je vysoce pórovitá struktura, můžeme si ji představit jako včelí plástve.

Tato vnitřní struktura s množstvím dutin, chodeb, mikro i makro pórů zajišťuje značnou aktivní plochu. Pro představu, několik gramů BIO substrát (Matrixx)u zaujímá plochu mnoha stovek metrů čtverečních. Tato vlastnost je rozhodující a činí tento materiál jedinečným.

BIO substrát (Matrixx) ochotně vyměňuje kationty obsažených prvků jako jsou Ca, Mg, K, aj. a velmi dobře zadržuje vodu.
Přírodní BIO substrát (Matrixx)y jsou vulkanického původu a ložiska nalezneme po celém světě.
Velká část se nachází v sedimentech pod mořskou hladinou.
Nabídka BIO substrát (Matrixx)u zahrnuje širokou škálu frakcí využitelnou v mnoha oblastech. Využití BIO substrát (Matrixx)u přináší samá pozitiva, neboť je potřeba zdůraznit, že je to minerál zcela přírodního charakteru.
Pojďme si představit možnosti, kde lze BIO substrát (Matrixx) uplatnit a kde se stal nenahraditelným materiálem.
Díky zajímavé struktuře BIO substrát (Matrixx)u, která dokáže poutat jednotlivá skupenství látek.

BIO substrát (Matrixx) je ideálním filtračním médiem jak pro bazény (frakce 1 – 2,5 mm),
tak pro zahradní jezírka (frakce 8 – 16 a 16 – 32 mm).
Je mnohem účinnější než klasický pískový filtr, a to díky vysoké pórovitosti, jež zachytí daleko více nečistot.
BIO substrát (Matrixx) hlavní využití v akvaristice, hlavní funkcí je i mimo jiné i schopnost udržení stabilního pH vody, doporučujeme frakce 1 – 2,5 a 1 – 5 mm.


Kromě výše zmíněných odvětví jsou BIO substrát (Matrixx) využívány v řadě dalších.
Praktické uplatnění najdeme v pracích prášcích, kosmetických výrobcích nebo doplňcích stravy.
Vzhledem k širokému uplatnění je v dnešní době výroba syntetických BIO substrát (Matrixx) již běžnou záležitostí.
Tyto uměle připravené jsou určeny pro medicinální použití a v chemických reakcích.
Další rozvoj BIO substrát (Matrixx)ů je bezesporu očekávaný.
Ověřte si jejich sílu, určitě naleznete důvod, proč je vyzkoušet.
Přímo u nás nabízíme minerál BIO substrát (Matrixx) pro všechna vyjmenovaná užití v sekci „BIO substrát (Matrixx) pro zahradu, zemědělství, chovatelství, bazény i jezírka“.

!! Čištění !! se provádí pouze proplachováním
v původní akvarijní vodě !!

Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop

Akce: Cena za 1 kg - 79 Kč (baleno v igelitových pytlích)
2x Filtrační síťka - 95 Kč

Doporučené rozmístění BIO substrát (Matrixx)

Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop
Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx použití v průtokovém filtru akva.shop Bio nápň Matrixx průtokovém filtru

BIO substrát (Matrixx)
Frakce 8 - 16mm - umístění na začátku přítoku vody
Frakce 4 - 8mm - umístění za frakci 8 - 16mm
Frakce 2,5 - 5mm - umístění za frakci 4 - 8mm
Frakce 0,5 - 1mm - zajistit aby se BIO substrát (Matrixx) nevyplavoval,
umístit na konci výpustě vody, umístění za frakci 2,5 - 5mm

Bio nápň Matrixx provoz od spuštění po 1,5H
Bio nápň Matrixx provoz od spuštění po 1,5H

Akce: Cena za 1 kg - 79 Kč (baleno v igelitových pytlích)
2x Filtrační síťka - 95 Kč

Bio nápň Matrixx provoz od spuštění po 2H

Doporučené rozmístění BIO substrát (Matrixx)Akce: Cena za 1 kg - 79 Kč (baleno v igelitových pytlích)
2x Filtrační síťka - 95 Kč

Matrixx bio čištění akvária
Matrixx bio čištění akvária
Matrixx bio čištění akvária
Matrixx bio čištění akvária

Akce: Cena za 1 kg - 79 Kč (baleno v igelitových pytlích)
2x Filtrační síťka - 95 Kč